Levende og moderne formidling

Sprogbutikken Profil Inger Helle-Nielsen Sproget i virksomheden Situationer og behov Analyse af virksomhedens skriftlige materiale Sprogpolitik Eksempler Tekstarbejde Eksempler Individuel support Kurser Forløb Teoribog ''Med andre ord'' Udvalgte afsnit Kontakt Kundeliste Sprog i dag Godt nytår (med stort eller småt) Fra kancellistil til moderne sprog Det korrekte komma Det gode mailsprog Sammenhæng mellem mundtlig og skriftlig kommunikation Jeg, mig, man og du At lugte og at dufte Forside

Sproget i virksomheden

Virksomhedens sproglige udtryk er, ligesom dens grafiske udtryk, virksomhedens ansigt udadtil. Sproget skal formidle de værdier, virksomheden står for. Et godt sprog signalerer god kundeservice og professionalisme. Til en moderne virksomhed hører et moderne sprog.

Virksomhedens sprogbrug præger alle de aktiviteter, der foregår.

Ved skriftlig kontakt med kunderne er skriftsproget afgørende for, hvordan kunden opfatter meddelelsen. I den interne kommunikation påvirker tonen i medarbejdernes mails det daglige arbejdsmiljø.

Den virksomhed, der sætter fokus på sproget, er et skridt foran konkurrenterne. Med et velformuleret og forståeligt sprog vil en virksomhed differentiere sig fra dem, der ikke prioriterer det kommunikative aspekt.

:

Telefon: 44 95 24 93 | E-mail: ihn@hellekomm.dk

: