Levende og moderne formidling

Sprogbutikken Profil Inger Helle-Nielsen Sproget i virksomheden Situationer og behov Analyse af virksomhedens skriftlige materiale Sprogpolitik Eksempler Tekstarbejde Eksempler Individuel support Kurser Forløb Teoribog ''Med andre ord'' Udvalgte afsnit Kontakt Kundeliste Sprog i dag Godt nytår (med stort eller småt) Fra kancellistil til moderne sprog Det korrekte komma Det gode mailsprog Sammenhæng mellem mundtlig og skriftlig kommunikation Jeg, mig, man og du At lugte og at dufte Forside

Det korrekte komma

De fleste mennesker – unge som gamle – er i dag usikre på, hvornår de skal sætte komma i en tekst.

Reglerne er lavet om nogle gange i de seneste år, og forvirringen er nu total. Det har den konsekvens, at mange slet ikke sætter komma, eller at de strør en pose med kommaer ud over deres tekst, når den er skrevet.

Faktisk er det sådan, at det komma, de fleste betegner som det gamle komma, er helt korrekt også i dag. I dansk retskrivning gælder nu – fra 2004 – et regelsæt med indbygget valgmulighed før ledsætninger.

Grundlaget for regelsættet er det traditionelle grammatiske komma. Det er det system, der bygger på, at man skal sætte komma, hver gang der er to sæt udsagnsled og grundled. Det er det komma, mange også kalder kryds og bolle-kommaet.

I dag er der tilføjet den valgmulighed, at man kan vælge ikke at sætte komma foran ledsætninger. Problemet med denne valgmulighed er efter min mening, at det er de færreste mennesker, der lige kan huske, hvad en ledsætning er.

Det valg, man træffer, gælder for hele teksten. Altså skal man enten bruge det gamle komma, hvor man sætter komma foran ledsætninger, eller den nye variation, hvor man ikke sætter komma foran ledsætninger.

Eksempel:

Jeg kunne ikke se, om døren var åben.

Her er der sat traditionelt komma og altså komma foran ledsætningen om døren var åben.

Jeg kunne ikke se om døren var åben.

Her har jeg brugt den nye valgmulighed og ikke sat komma foran ledsætningen.

Personligt kan jeg bedst lide det traditionelle komma, og det er også det, jeg helst vil vejlede andre i at bruge. Det komma bruges oftest i aviser og andre offentlige tekster, og det er det, de fleste kan genkende.

:

Telefon: 44 95 24 93 | E-mail: ihn@hellekomm.dk

: