Levende og moderne formidling

Sprogbutikken Profil Inger Helle-Nielsen Sproget i virksomheden Situationer og behov Analyse af virksomhedens skriftlige materiale Sprogpolitik Eksempler Tekstarbejde Eksempler Individuel support Kurser Forløb Teoribog ''Med andre ord'' Udvalgte afsnit Kontakt Kundeliste Sprog i dag Godt nytår (med stort eller småt) Fra kancellistil til moderne sprog Det korrekte komma Det gode mailsprog Sammenhæng mellem mundtlig og skriftlig kommunikation Jeg, mig, man og du At lugte og at dufte Forside

Individuel support

Gennem Helle-Nielsen Kommunikation kan du få  individuel vejledning og støtte til dine skriftlige og mundtlige formidlingsopgaver. Du bliver trænet i at udvikle din sproglige bevidsthed og dit budskab klart igennem.

Vejledningen tager altid udgangspunkt i dine aktuelle arbejdsopgaver, og Inger Helle-Nielsen følger dig i arbejdsprocessen, så opgaven løses optimalt.

Et forløb med vejledning i skriftlig kommunikation vil typisk vare 8 timer fordelt over nogle uger. Herefter kan du evt. få et opfølgende forløb på mailen, hvor du kan få rettet dine tekster.

Et sådant forløb kan hjælpe revisoren til at skrive bedre rapporter, sekretæren til at skrive bedre referater og it-teknikeren til at skrive bedre informationstekster.

Inger Helle-Nielsen lærer den enkelte at mestre sproget i alle situationer.

Pris  kr. 450 ekskl. moms pr. time - få et tilbud        

:

Telefon: 44 95 24 93 | E-mail: ihn@hellekomm.dk

: