Levende og moderne formidling

Sprogbutikken Profil Inger Helle-Nielsen Sproget i virksomheden Situationer og behov Analyse af virksomhedens skriftlige materiale Sprogpolitik Eksempler Tekstarbejde Eksempler Individuel support Kurser Forløb Teoribog ''Med andre ord'' Udvalgte afsnit Kontakt Kundeliste Sprog i dag Godt nytår (med stort eller småt) Fra kancellistil til moderne sprog Det korrekte komma Det gode mailsprog Sammenhæng mellem mundtlig og skriftlig kommunikation Jeg, mig, man og du At lugte og at dufte Forside

Kursusforløb og priser

Skriftlig kommunikation

Tidsforbrug:

 • Introduktionsmøde for kursusdeltagerne 1 time

 • 12 kursustimer som 4 x 3 timer med 1 uge imellem

 • eller 2 hele dage á 6 timer med 1 uge imellem

Emner:

 • Kommunikationsprocessen

 • Disponering af en tekst

 • Grundlæggende grammatik og tegnsætning

 • Aktivt og personligt sprog

 • It-sprog, mail og hjemmeside

 • Specifikke emner der er relevante for den pågældende virksomhed

Materiale:

 • Deltagernes egne tekstopgaver

 • Kursusbogen ”Med andre ord”

Pris: Kr. 1.250 ekskl. moms pr. deltager ved minimum 10   deltagere.  Prisen gælder, hvis kurset holdes i virksomheden. Ved kursus på lokalt kursuscenter tillægges et beløb, der svarer til den pågældende kursusudgift.

Dansk for udlændinge

Tidsforbrug:

 • Begyndere 60 kursustimer
 • Let øvede 30 kursustimer
 • Finpudsning 15 kursustimer

Materialer: Niveauscreening og professionelle kursusbøger er inkluderet i prisen.

Holdundervisning maksimum 15 personer

 • Pris: Kr. 200 ekskl. moms pr. time pr. deltager

Enkeltundervisning

 • Pris: Kr. 450 ekskl. moms pr. time pr. deltager

Priserne gælder, hvis kurset holdes i virksomheden. Ved kursus på lokalt kursuscenter tillægges et beløb, der svarer til den pågældende kursusudgift.

 

:

Telefon: 44 95 24 93 | E-mail: ihn@hellekomm.dk

: