Levende og moderne formidling

Sprogbutikken Profil Inger Helle-Nielsen Sproget i virksomheden Situationer og behov Analyse af virksomhedens skriftlige materiale Sprogpolitik Eksempler Tekstarbejde Eksempler Individuel support Kurser Forløb Teoribog ''Med andre ord'' Udvalgte afsnit Kontakt Kundeliste Sprog i dag Godt nytår (med stort eller småt) Fra kancellistil til moderne sprog Det korrekte komma Det gode mailsprog Sammenhæng mellem mundtlig og skriftlig kommunikation Jeg, mig, man og du At lugte og at dufte Forside

Sprogpolitik

Hvad er en sprogpolitik, og hvorfor er det vigtigt for en virksomhed - privat eller offentlig – at have en formuleret og kendt politik på det sproglige område?

Formålet med at have en sprogpolitik er, at det sprog, medarbejderne bruger, skal afspejle virksomhedens værdier.

En sprogpolitik bør have som mål, at virksomheden kommunikerer i et klart og forståeligt sprog. Service, høj kvalitet og effektivitet signaleres bedst gennem et velformuleret og moderne dansk.

Ledere på alle niveauer skal være enige om, hvilket sprog der skal anvendes i virksomheden. Sådan at medarbejderne får den nødvendige opbakning til at udvikle deres skriftsprog.

:

Telefon: 44 95 24 93 | E-mail: ihn@hellekomm.dk

: