Levende og moderne formidling

Sprogbutikken Profil Inger Helle-Nielsen Sproget i virksomheden Situationer og behov Analyse af virksomhedens skriftlige materiale Sprogpolitik Eksempler Tekstarbejde Eksempler Individuel support Kurser Forløb Teoribog ''Med andre ord'' Udvalgte afsnit Kontakt Kundeliste Sprog i dag Godt nytår (med stort eller småt) Fra kancellistil til moderne sprog Det korrekte komma Det gode mailsprog Sammenhæng mellem mundtlig og skriftlig kommunikation Jeg, mig, man og du At lugte og at dufte Forside

Situationer og behov - kender I det?

Virksomhedens mundtlige kommunikation har udviklet sig, men skriftsproget er ikke fulgt med, det er stadigvæk stift og formelt.

Medarbejderne har brug for nogle sproglige redskaber, der sætter dem i stand til at forny skriftsproget.

Virksomheden har formuleret nye værdier, som ikke er blevet implementeret i den sproglige kultur.

Virksomheden skal have ny skrive- og sprogkultur, som afspejler de nye værdier.

De medarbejdere, der skriver virksomhedens tekster, fokuserer alene på det faglige indhold.

Sproget skal bearbejdes, så kunder og brugere bedre kan forstå de informationer, de får.

De skrivende medarbejdere har af og til behov for at få støtte og vejledning.

Virksomheden har behov for en ekstern konsulent, som kan give medarbejderne sproglig sparring i skriveprocessen.

:

Telefon: 44 95 24 93 | E-mail: ihn@hellekomm.dk

: