Levende og moderne formidling

Sprogbutikken Profil Inger Helle-Nielsen Sproget i virksomheden Situationer og behov Analyse af virksomhedens skriftlige materiale Sprogpolitik Eksempler Tekstarbejde Eksempler Individuel support Kurser Forløb Teoribog ''Med andre ord'' Udvalgte afsnit Kontakt Kundeliste Sprog i dag Godt nytår (med stort eller småt) Fra kancellistil til moderne sprog Det korrekte komma Det gode mailsprog Sammenhæng mellem mundtlig og skriftlig kommunikation Jeg, mig, man og du At lugte og at dufte Forside

Analyse af virksomhedens skriftlige materiale

Hvilken kvalitet har de tekster, virksomheden sender ud til kunderne?

Er der overensstemmelse mellem det image, virksomheden ønsker at have, og det sprog medarbejderne bruger, når de skriver?

Har virksomhedens tekster en ensartet sprogstil, eller skriver medarbejderne vidt forskelligt?

Det er nogle af de spørgsmål, en analyse af virksomhedens skriftlige materiale kan give svar på.

Ved at indsamle en række af virksomhedens tekster og sende dem til Helle-Nielsen Kommunikation, kan de skrivende medarbejdere få at vide, om deres materiale fungerer optimalt.

Analysen er et godt udgangspunkt for en videre planlægning af den sproglige rådgivning, virksomheden eventuelt ønsker.

Omkostningerne vil være beskedne, idet en analyse kan gennemføres på 3 – 5 timer.

:

Telefon: 44 95 24 93 | E-mail: ihn@hellekomm.dk

: