Levende og moderne formidling

Sprogbutikken Profil Inger Helle-Nielsen Sproget i virksomheden Situationer og behov Analyse af virksomhedens skriftlige materiale Sprogpolitik Eksempler Tekstarbejde Eksempler Individuel support Kurser Forløb Teoribog ''Med andre ord'' Udvalgte afsnit Kontakt Kundeliste Sprog i dag Godt nytår (med stort eller småt) Fra kancellistil til moderne sprog Det korrekte komma Det gode mailsprog Sammenhæng mellem mundtlig og skriftlig kommunikation Jeg, mig, man og du At lugte og at dufte Forside

Sprog i dag

Hvordan ser det moderne skriftsprog ud? Hvornår skal man sætte komma? Påvirker mail- og sms-sproget det almindelige skriftsprog?

Det er nogle af de spørgsmål, man kan stille til det sprog, vi bruger i det daglige, privat og professionelt.

Overordnet kan man sige, at sproget er i konstant udvikling. Det, der var almindelig sprogbrug for ti år siden, er på mange måder ændret i dag. Det skal vi efter min mening ikke være kede af. Sproget er vores redskab til at kommunikere med hinanden, og det er naturligt, at sproget udvikler sig lige som alt andet, der omgiver os.

Men vi har selvfølgelig brug for nogle retningslinjer, når vi skal formulere os, for ellers kan det være svært at forstå hinanden.

Den sproglige facitliste finder vi først og fremmest hos Dansk Sprognævn. Det er dem, der fastlægger den officielle danske retskrivning, og den kan vi læse om i ”Retskrivningsordbogen”, ”Nudansk ordbog” og på www.dsn.dk.

På de følgende sider kan du læse om forskellige aktuelle sproglige emner, der er relevante for dig, der vil skrive i et moderne sprog.

:

Telefon: 44 95 24 93 | E-mail: ihn@hellekomm.dk

: